VERKSAMHETS PROGRAM

Välkomnatill 2023 års aktiviteter


Telefonnummertill ansvariga.


Ordförande:Mats Ädel073-913 81 70

Sekreterare:Pär Blombergsson070-69821 27

Kassör:Lars Aldemo070-418 59 81

Båtfogde Harkskär: Christer Sydorw

Båtfogde Sommarbo : Jan Hedqvist 0702385340Hemsida : www.goldenfly.se

Facebook: SportfiskeklubbenGolden Fly Gävle

Mail: goldenfly57@outlook.com


Vid adressändring ring vår kassör070-418 59 81


Sportfiskeklubbengolden fly:s verksamhetsprogram 2023.


7/1 Lör Km 1 pimpling iSommarbo. Start kl 09:30.

Startavgift 50:-/person. Pris till vinnaren. All fisk räknas.

Ansvarig:Tävlingskommittén


4/3 LörKm 2 pimpling iSommarbo. Start kl 09:30.

Startavgift50:-person. Pris till vinnaren. All fisk räknas.

Ansvarig:Tävlingskommittén


15 /3 onsÅrsmötei Studiefrämjandets lokaler, norra köpmangatan

Tid 19:00. Klubbenbjuder på landgångAprilKastkurs kommer atthållas som vanligt, info om datum kommer på nätet


6/5 LörKm 3 gäddfiske iHarkskär. Start 09:00.

Startavgift 50kr/person. Priser till vinnarna. Obs! Endast längsta fisk räknas

Ansvarig:Tävlingskommittén1/6 TorsKm 4 mete, Råtärnan.Start kl 18:00.

Startavgift50:-/person. Pris till vinnaren.

Obs!! Endast spömed toppknuten lina är tillåten.

Ansvarig:Tävlingskommittén


3/8 TorsKm 5 mete i Råtärnan.Start kl 18:00.

Startavgift50:-/person. Pris till vinnaren.

Obs!! Endast spömed toppknuten lina är tillåten.

Ansvarig:Tävlingskommittén


23/9 LörKm 6 gäddfiske iHarkskär. Start kl 09:00

Startavgift50:-/person. Pris till vinnaren. Endast längsta fisk räknas

Ansvarig:Tävlingskommittén. Efter tävlingen drar vi upp båtarna.


8/11 OnsHöstmöte medStyrelsen. Kl 19:00 Studiefrämjandets lokaler (lokal kan ev

ändras).Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Styrelsen vill gärna fåtips om hur klubbens aktiviteter bör bedrivas.

Vi bjuder på dryckoch smörgås samt delar ut priser till deltagarna i

klubbmästerskapen.


Tävlingskommitté:


Mikael Sundin 070-645 49 39

Christer Sydorw 070-272 50 20

Jens Thavelin 070-320 65 55

Pär Blombergsson 070-698 21 27

Mathias Larsson 070-211 30 25

Övrigaaktiviteter


Kolla in på Facebook”sportfiskeklubben Golden Fly” eller på hemsida ”goldenfly.se”

Där kommer en del aktiviteter undervåren och sommaren.


 • Arbetsdag vid klubbtjärnarna

 • Kastkurs i april

 • FiskeresaLite regler för fisket i våra medlemsvatten 1. Efter beslut på höstmötet2017 har fångstbegränsning införts i klubbens vatten


 • Max 15 fiskar/per år ochmedlem

 • Max 3 fiskar per dag och medlem


 1. Pimpelfiske bedrivs från ismed spö i handen. Att fiska från brygga eller från land räknasinte som pimpelfiske.


 1. Mete är inte tillåtet iSvarttärnan och Råtärnan


 1. I Svarttärnan är endastflugfiske med flugspö tillåtet.
Nyttig information


 1. Fiske i klubbens vatten är ejtillåtet förrän årsavgiften är erlagd. Medlemskorten vilka ärpersonliga skall alltid medföras vid fiske i klubbens vatten. Dettagäller även vid tävlingar i klubbvatten.


 1. Bilkorten skall ligga väl synligai bilen under tiden fiske pågår.


 1. Eldar får inte göras vidklubbens vatten om inte särskild plats härför angivits.


 1. Bommen till Svart- och Råtärnansamt nyckelskåpet i Harkskär, öppnas med ?mm:s hylsnyckel. Obs!Lås alltid bommen vid in- och utfart samt kör med omdöme påskogsbilvägarna.


 1. Medlemmars barn under 14 år ägerrätt att fiska i klubbens vatten i målsmans sällskap, dock inomsamma kvot, max tre fiskar per dag.


 1. Raststugan vid Sommarbodtjärn fårfritt disponeras av medlemmar. Stugan får ej disponeras av enskildmedlem utan skall vara disponibel för alla medlemmar. Nyckel tillstugan köpes hos låssmed, ange Assa nr.131. Obs! Kod tillkodlåset är ???.


 1. Försäljningav fiskekort till Sommarbotjärn sker vid Camillas spel & kioskÅsgatan 44, 816 30 Ockelbo, OKQ8 Ockelbo Planks väg södrainfarten, Gävle fiskeredskap Utmarksvägen 1C telefon 026-510500.


 1. Båtarna i Sommarbodtjärn fårendast användas av klubbmedlemmar. Båtar får ej uppehållas genomatt redskap lämnas kvar i båten vid vistelse på land.


 1. Klubben har roddbåtar placerade iHarkskär vilka får disponeras av medlemmarna. Parkering på vägenmellan Harkskär och Utnora. Obs! Kod till kodlåset är ???.För att låsa kodlåset trycker du igen låsbygeln och snurrar påalla tre rullarna för koden och låset är då låst.


 1. Flytringsfiske är tillåtet iSommarbodtjärn. Rengör flytringen innan fiske.