KURSER ,datum och info m.m.

Här finner ni information om kommande kurser och andra träffar som planeras inom klubben. Vi hoppas självklart på intresse.

Anmälningar kan ni göra via mail eller telefon. Vem ni ska ta kontakt medstår vid dom olika tillfällena,men mail kommer alltid fram.

I Gävle ges ni möjlighet att möta Martin Falklind och besöka föreläsningen på Gasklockorna, 19 februari kl. 18 – 21.